Rondom het spoor van Denemarken, Zweden en Finland

Diapresentatie door J. de Jongh