Rondom Arnhem

Een Beamer presentatie door Otto Dijkstra

Een overzicht van het Arnhemse station. Van het eerste uit 1845 t/m het waarschijnlijk laatste, inmiddels zevende, nog te bouwen, station anno nu (2011/12). De perikelen rond de aanleg van de spoorlijnen in 1845 en 1865 zullen worden belicht. Ook de verhuizing van het goederenstation van de Amsterdamseweg naar Noordelijke Parallelweg en vervolgens naar 't Broek zullen worden besproken. Ook de buitendienststellingen in 2010 worden toegelicht. Is er nog tijd over dan komen exploitatie en de beveiliging door de jaren heen aan bod.