Rondje Zuid Limburg in de jaren “70” en nabije buurtlanden

Een diapresentatie van Ton Stevenhagen