Rijden door Rotterdam 1980-1994

Presentatie door Hans Casteleijn

Op 11 maart 2010 gaan we een aantal virtuele, maar enigszins chaotische tramritten maken door Rotterdam. We doen dat in de periode die grosso modo ligt tussen 1980 en 1994. Regelmatig komen we op het zelfde punt terug, maar dan wel enige tijd later.

Ik wil graag de keuze voorleggen:

  • De zaal zelf geeft commentaar op de dia
  • Of ik geef een toelichting

Als Rotterdams tramhobbyïst was ik regelmatig met de camera op pad in die periode. Vooral het gewone, dagelijkse bedrijf heeft mijn interesse. Dat geldt niet alleen de Rotterdamse tram, maar ook veel andere Europese trambedrijven die ik in de afgelopen ruim 25 jaar heb bezocht.

Vooral de eerste vijf jaar bieden een grote mate aan materieelvariatie. Hoewel de gelede Düwag stellen allang de overhand hebben, zien we ook nog de grote en de kleine Schindlers in bedrijf. Op Linker Maasoever zien we in de spitsuren nog de Allanstellen. Op werkdagen kom je in de stad echter ook nog veelvuldig een oude vierasser uit 1931 tegen, die onderweg is voor instructie of voor andere doeleinden wordt ingezet. Begin 1982 verschijnt de hypermoderne ZGT-tram met draaistroom in het straatbeeld.

In de loop van de jaren '80 ontstond er echter ook veel aandacht voor het verleden. De Tramweg Stichting had inmiddels haar eerste pronkstukken ingrijpend gerestaureerd en die kwamen met enige regelmaat op de baan. In 1988 verscheen er ook een heuse stoomtram in de stad.

We zien in deze periode ook de stad zelf sterk veranderen, van een plaats met nog veel open gaten die herinneren aan het fatale bombardement uit 1940 tot de eerste, moderne hoogbouw in het centrum.

Het tramnet had in die periode nog de structuur, zoals die in de jaren 1967/68 werd ingevoerd bij de opening van de metro. Pas in 1996 begon de volgende, grote lijnenreorganisatie, die waarschijnlijk nog niet uit gekristalliseerd is.

RET wagen 807 op lijn 13 bij het station Rotterdam-Blaak,maart 1997; foto: H. Casteleijn