RET, anderhalve eeuw openbaar vervoer in Rotterdam

Maurits van den Toorn

Rond 1880 begint Rotterdam aan een groeispurt: de havens worden uitgebreid en het aantal inwoners neemt in snel tempo toe. Dit is alleen mogelijk door een goed openbaarvervoernetwerk, waarvan de omvang gelijke tred houdt met de stadsuitbreidingen. Het begint in 1879 met de paardentram, vanaf 1905 opgevolgd door de moderne en snelle elektrische tram. In 1927 volgt de overname van de tramexploitatie door de gemeente. Het resultaat daarvan is de vorming van de Rotterdamsche Electrische Tram (RET), een gemeentelijke dienst die zich in korte tijd ontwikkelt tot het modernste vervoerbedrijf van Nederland. De bus komt erbij, terwijl tegenwoordig de metro de ruggengraat vormt van het netwerk. We maken een rondgang met tram, bus en metro door stad en regio, in de context van de stedelijke ontwikkelingen.

Het oude Hofplein in Rotterdam in augustus 1931 met motorrijtuig 461 op lijn 14 en de motorrijtuigen 214 en 220 op lijn 15.