Reizend door het Socialistische Oostblok.

Ciril van Hattum

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd Europa verdeeld in twee machtsblokken, aangeduid als West- en Oost-Europa. Het Oosten kwam onder de strenge overheersing van de Sovjet-Unie te staan. De val van de Berlijnse Muur in 1989 geld als de katalysator van de ontwikkelingen die aan de Sovjet hegemonie een einde maakten.
We maken een reis door Oost-Europa in de periode 1960-1980 en bezoeken daarbij ook enkele niet meer bestaande landen. U ziet opnames uit Albanië, Bulgarije, DDR, Hongarije, Joegoslavië, Polen, Roemenië, Sovjet-Unie en Tsjechoslowakije. We zullen merken dat er geen sprake was van “eenheidsworst”, niet in de politiek en ook niet in hetgeen er in deze landen op de rails rondreed.

CSD 475-1126 in station Plzen, 1 juli 1964 (foto: Ciril van Hattum).

B-O 5416 Schönhaus Strasse hoek Bornholmer Platz, Oost-Berlijn 16 mei 1966 (foto: Ciril van Hattum)