Reizend door het socialistische Oostblok

Ciril van Hattum

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd Europa verdeeld in een West- en een Oost-Europa. Het Oosten kwam onder invloed van de Sovjet-Unie te staan. Dit heeft geduurd tot het begin van de negentiger jaren; de val van de Berlijnse Muur in 1989 wordt algemeen beschouwd als de katalysator om aan de hegemonie van de Sovjet-Unie in dit gebied een eind te maken. In dit programma, gepresenteerd door Ciril van Hattum, reizen we van 1960 tot 1990 door alle landen van Oost-Europa, te weten Albanië, Bulgarije, de DDR, Hongarije, Joegoslavië, Polen, Roemenië, de Sovjet-Unie en Tsjechoslowakije. We zullen merken dat er geen sprake is van “eenheidsworst”, niet in de politiek maar ook niet in hetgeen er op de rails in deze landen te zien is. Het programma duurt circa twee uur en bevat fotomateriaal van zowel tramwegen (2/3e) als boven- en ondergrondse spoorwegen (1/3e).