Reichsbahn und Bundesbahn unter Dampf

Lezing door Hans van Poll over stoomtractie in het westen van Duitsland ten tijde van de vooroorlogse Deutsche Reichsbahn Gesellschaft en de Deutsche Bundesbahn aan de hand van dia’s uit de collectie Hesselink.

Na met dia’s uit de collectie van Herman Hesselink eerder iets over Nederland, Frankrijk en België te hebben verteld, belicht Hans van Poll vanavond de ontwikkelingen op het gebied van de stoomlocomotief in Duitsland vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw. Omdat het materiaal daarover zo omvangrijk is, worden vandaag plaatjes vertoond uit het westen van Duitsland (het gebied dat de latere Bondsrepubliek Duitsland zou omvatten). Toen in 1920 de Deutsche Reichsbahn werd opgericht, erfde die van de vroegere Länderbahnen een enorme verscheiden-heid aan deels verouderd materieel. Als reactie daarop ontstonden de Einheitslocomotiven, die in grote aantallen werden gebouwd en al gauw beeldbepalend voor de Duitse stoomtractie zouden worden. Vooral in de loop van de jaren dertig maken de spoorwegen in Duitsland een stormachtige ontwikkeling door, die ook zijn neerslag op de ontwikkeling van de stoom-locomotief heeft. In diezelfde periode van Hitlers Derde Rijk stond de bouw van stoomlocomo-tieven later vooral in het teken van de oorlogsvoering. De Deutsche Bundesbahn zette na de Tweede Wereldoorlog met haar Neubaulokomotiven op een aantal punten nieuwe accenten.

Hans van Poll laat u daarvan het een en ander zien en zal ervoor waken om tijdens zijn verhaal over allerlei locomotiefseries al te zeer platgetreden paden te bewandelen. Zo kijken we op allerlei plaatsen in het westen van het vroegere Duitse Rijk en de latere Bondsrepubliek rond en zullen zo nu en dan ook de (vooroorlogse) stationsarchitectuur onder de loep nemen. En natuurlijk zien we ook heel wat locomotieven van vóór 1920. Op een later tijdstip volgt dan het oosten van Duitsland (het gebied van de latere DDR) en de voormalige duitstalige gebieden ten oosten van de Oder/Neiße-grens.