Rangeren en rangeertechnieken bij het NS-goederenvervoer

Beamer-presentatie met foto’s en films door Erikjan Sachse (Amersfoort)

In deze presentatie van Erikjan Sachse wordt uitgelegd hoe vroeger het wagenladingvervoer georganiseerd was en hoe het rangeerwerk bij de NS en de DB in zijn werk ging.
Aan de hand van foto‟s, tekeningen en een drietal films worden alle finesses uit de doeken gedaan: van het gebruik van remsloffen en railremmen via het afstoten van wagens tot heuvelen. Daarbij draait het niet alleen om de techniek maar ook om het teamwork. Op deze avond laten we de wagens rollen!

Heuvelen, zoals hier op rangeerterrein Kijfhoek in 1982, is een hulpmiddel bij het sorteren van wagens op bestemmingen.Foto: Erikjan Sachse