Railreis langs de Rijn en de Moezel – test activiteit

Presentatie van Jan Willem Oosting

In onze contreien lopen enkele grote rivieren, die in de loop der geschiedenis van grote
betekenis waren en die dat heden ten dage nog zijn. In het verleden vormden in West- en
Midden-Europa de Rijn en Donau de Noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Allengs werden
langs deze en andere rivieren dorpen en steden gebouwd en vervolgens konden mensen en
goederen over grote afstanden vervoerd worden. Geen wonder, dat kort na het begin van de
aanleg van spoorwegen daar verschillende spoorlijnen tot stand kwamen, soms aan beide
kanten van het water.
Dit stond de auteur voor ogen, toen hij diverse treinreizen maakte langs deze rivieren.
Vanavond vraagt hij belangstelling voor trein en tram in stad en landschap in relatie tot voornamelijk de Rijn en ook
enigszins de Moezel. Allerlei aspecten komen hierbij aan de orde, soms goed herkenbaar, soms ook onbekend. Voor
iedereen is er wat te beleven