Railreis langs Rijn en Moezel

Beamerpresentatie door Jan-Willem Oosting

In onze contreien lopen enkele grote rivieren die in de loop van de geschiedenis van grote betekenis waren en nog zijn. In het verleden vormden in West- en Midden-Europa de Rijn en de Donau de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Allengs ontstonden langs deze en andere rivieren dorpen en steden en konden mensen en goederen over grote afstand worden vervoerd. Geen wonder dat kort na het begin van de aanleg van spoorwegen juist daar verschillende spoorlijnen tot stand kwamen, soms aan beide zijden van het water.
Dit stond de presentator voor ogen toen hij vele en verschillende treinreizen maakte langs deze rivieren. Vanavond vraagt hij aandacht voor trein en tram in stad en landschap in relatie tot voornamelijk de Rijn en ook enigszins de Moezel. Allerlei aspecten komen hierbij aan de orde, soms goed herkenbaar, soms ook onbekend. Voor iedereen is er wat te beleven en te ontdekken.

Een Schienenbus in Bf Linz am Rhein (foto J.W. Oosting)