“ Quer durchs Land ” Een denkbeeldige reis van A tot Z door Duitsland

Sjoerd Bekhof

Het beeld van de spoorwegen in Duitsland is de afgelopen decennia flink veranderd. Stoom verdween in de jaren ′70 en net als Frankrijk bouwde de DB een net met hogesnelheidstreinen. Na de Wende smolten de Deutsche Bundesbahn en Deutsche Reichsbahn samen tot Deutsche Bahn AG. Liberalisering leidde tot de komst van tal van private vervoerders en de DB introduceerde op grote schaal dubbeldekstreinen. De wisseling van ver-voerders is voor de gemiddelde liefhebber nog nauwelijks te volgen. We maken een denkbeeldige reis waarin enkele foto’s een terugblik op de jaren ’60 geven en foto’s van zo’n vijftig jaar later die het verschil illustreren. Het aandeel stoom geef ik weer met Plandampf, een poging om de oude tijden een paar dagen te laten herleven. De heropening van een ooit gesloten spoorlijn met een ‘Bahnhofsfest’, het terugvinden van een oude bekende etc. De vroeger ondoordringbare grens met de ‘socialistische’ buurlanden passeren we nu moeiteloos. De reis begint in Aachen (Aken) en eindigt in Zwickau. Aan de hand van de kaartfragmenten zult u de route volgen.

Het is 218 105 met een historische Rheingold bij Münchhausen onderweg naar Frankenberg. Een eenmalige gebeurtenis.

Illustratie