Postvervoer over de rails

Een presentatie van George J. Groenveld

In de loop van 1997 viel het doek voor het postvervoer per trein. George J. Groenveld heeft als coördinator landelijk treinvervoer de laatste periode van zeer nabij meegemaakt en als laatste PTT-medewerker na 154 jaar postvervoer per trein het licht uitgedaan. Hiervoor was hij werkzaam bij de Directie Postverkeer en heeft zich met veel energie ingezet een exemplaar van het type Pec (P8502) voor het nageslacht veilig te stellen. Dit rijtuig is na grondige revisie bij NS overgedragen aan het Spoorwegmuseum. Bovendien droeg hij bij zijn afscheid in 1997 motorpostrijtuig mP3031over aan het Spoorwegmuseum. Aan de hand van dia's wordt een uitgebreide impressie gegeven van dit bijzondere goederenvervoer bij NS.