Postvervoer bij NS

Een presentatie van Georg Groenveld

In de loop van het jaar 1997 viel het doek voor het postvervoer per trein. Deze ingrijpende wijziging betekende dat afscheid werd genomen van het spoor en overgeschakeld werd op wegvervoer. De presentator van deze avond heeft als coördinator landelijk treinvervoer de laatste periode van zeer nabij meegemaakt en als laatste PTT-medewerker na 154 jaar postvervoer over de rails het licht uitgedaan.
Eerder was hij werkzaam geweest in Den Haag bij de Directie Postverkeer. Hij heeft zich met veel energie
ingezet om een postrijtuig van het type "pec"uit 1938 voor het nageslacht veilig te stellen. Dit rijtuig is na een grondige revisie bij NS overgedragen aan het Spoorwegmuseum. Bovendien droeg hij tijdens zijn afscheid in 1997 een motorpostrijtuig over aan het Spoorwegmuseum.
Aan de hand van kleurendia’s wordt een uitgebreide impressie gegeven van dit bijzondere goederenvervoer bij NS.