Per trein van noord naar zuid Nederland

Presentatie door Cor Engelbert

Sinds eind jaren 90 van de 20e eeuw is er op het Nederlandse spoornet een grotere variatie aan spoormateriaal te zien dan voor die tijd. Bij het regionale reizigersvervoer zijn vooral in het noorden en oosten van het land uurdiensten uitgebreid naar halfuurdiensten, waardoor de reizigers meer mogelijkheden hebben om hun reis te plannen en meer en betere aansluitingen op intercitydiensten zijn ontstaan.

Door verhoging van frequenties was er ook meer materiaal en personeel nodig. Op een aantal trajecten van het hoofdlijnennet zijn kwartierdiensten ingevoerd en op sommige trajecten zelfs elke 10 minuten een trein. Door het hele land heen zien we nu treintypen van diverse vervoerders met allerlei kleurenvariaties.