Opleiding tot BOA, it Koartling in Buitenpost

door Anne Minnema (werkzaam bij Arriva)

De lezing zal gaan over Buitengewone opsporingsambtenaren werkend in verschillende Domeinen. Naast de bekende opsporingsdiensten zoals Politie, FIOD, AID, AIVD enz. kent de overheid personen bevoegdheden toe die bij OV-bedrijven en overheidsinstellingen zoals gemeenten en provincies, maar ook bij bijzondere wetten voor enkele of meerdere, maar niet alle strafbare feiten mogen opsporen en handhaven. Daardoor zijn ze buitengewoon. Het is een veelzijdig beroep, waarin veel te beleven valt, waaronder het werken met de medemens, vooral als deze met het openbaar vervoer reist.