Op smalspoor over 3 continenten

Een presentatie van Cor de Vos

Wat is de overeenkomst tussen het Midden Oosten, het Baltische gebied, Polen, Georgië, Birma en Eritrea? In al deze gebieden bestaan in de 21e eeuw nog smalspoorlijnen, waar de indruk gewekt wordt dat de vorige eeuw nog niet ten einde is gekomen. Eritrea spant hierin de kroon; opnieuw opgestart in deze eeuw met materieel en personeel van boven de 60 jaar! Alle dia's zijn in of na het jaar 2000 gemaakt. We zien o.a. de internationale trein Amman-Damascus, smalspoorlijnen met reizigersvervoer in Letland en Polen. Vervoer van bieten en hout met dieseltractie in Oost Europa en wintersporters met elektrische tractie in Georgië.