Ontwikkelingen bij de Zwitserse (smal)spoorwegen

Presentatie door Dènis Baarends

Als we aan Zwitserland denken dan zien we bergen, alpenweiden en spoorwegen voor ons. Voor een relatief klein land (net iets kleiner dan Nederland) telt Zwitserland bijna 5.200 km spoorlijn (Nederland ± 3.200 km), waarvan een kwart smalspoor is. Op deze spoortrajecten zijn de afgelopen jaren veel veranderingen geweest, of staan in de nabije toekomst te gebeuren. Denk aan het omsporen van een tweetal lijnen naar een andere spoorbreedte, het beëindigen van goederenvervoer met rolbokken op een aantal lijnen, de komst van draaistellen die omgespoord kunnen worden van smalspoor naar normaalspoor en omgekeerd bij de Goldenpas Express, of gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden, zoals het vervangen van materieel of de aanleg van de Grimseltunnel, waardoor 850 kilometer smalspoor van verschillende spoorweg­maatschappijen met elkaar verbonden wordt.