Nostalgie bij 35 jaar Noord-Holland Noord

Een diapresentatie samengesteld door Peter Collet.

Om de nostalgie bij de afdelingsleden van het eerste uur te laten herleven en ook om een indruk te geven aan de afdelingsleden van de wat latere uren over het ’uitgaansleven’ van onze afdeling stelt Peter een overzicht samen van de afdelingsexcursies in de zeventiger, tachtiger en negentiger jaren.
Om het overzicht vollediger te maken wordt ook het reguliere rijden op Neerlands Spoor uit die jaren belicht.
Om deze diasamenstelling, met alleen echte originele dia’s, tot een goede presentatie te maken heeft Peter jullie hulp nodig met het aanleveren van die zo originele dia’s.
Dit belooft weer een echt ouderwetse dia avond te worden.