Nieuwjaarsbijeenkomst met korte meebrengpresentaties

door leden

Nieuw bij de afdeling Rijnland! Een nieuwjaarsbijeenkomst met gelegenheid voor onze bezoekers om eigen foto’s of films te vertonen. Het bestuur denkt hierbij aan korte presentaties van onderwerpen die u wel eens aan anderen wilt laten zien, maar die niet passen in een avondvullend programma. Samen kunnen we hier een gezellige avond vol afwisseling en wellicht verrassende beelden mee maken! Het bestuur zorgt voor de apparatuur, u moet alleen het medium meenemen. Richtlijnen zijn: maximaal 15 minuten presentatietijd en niet meer dan 60 foto’s per persoon. Aanmelding graag vóór of op de avond van 16 november of via voorzitter of secretaris, zodat we op de avond van 21 december een overzicht kunnen uitreiken.

De tram in New Orleans is een van de onderwerpen op de nieuwjaarsbijeenkomst van NVBS Rijnland. (foto: © Karel Hoorn).

Open de flyer nieuwjaarsbijeenkomst