Nederlandse Spoorwegen in de jaren ’70 en ’80

Bert van der Kruk

Spoorslag ’70 betekende het begin van een grote veranderperiode bij de NS. Op veel plaatsen was nog oude beveiliging met armseinen aan te treffen, bediend uit vele seinhuizen. Materieel ’46 en ’54 vormden de basis voor de reizigersdienst, er waren veel getrokken treinen met rijtuigen E/K/N en op de diesellijnen reden DEI- en DEII-stellen en locs van de series 2200 en 2400. De steeds uitgebreidere dienstregeling vroeg om een modernere infrastructuur. Knelpunten als de Hembrug en Koningshavenbrug werden vervangen door tunnels, en hier en daar kwam viersporigheid. Vooral in de Haagse regio leidde dit tot volledig nieuwe stations-layouts. Ook het opheffen van de verliesgevende Miljoenenlijn en IJmuidenlijn vormde onderdeel van het nieuwe beleid. Bert van der Kruk presenteert een rondgang door Nederland in de jaren ’70 en ’80, met beelden van het materieel en de beveiliging van toen, ook op minder toegankelijke plekken als seinhuizen en werkplaatsen.

Tot de komst van ICR reden er rijtuigen Plan K en N in de dienst naar Venlo/Keulen. De locs van de serie 1500 verdwenen in 1986 van het spoortoneel. Foto: Bert van der Kruk.