Nederlands spoorwegmaterieel in het buitenland

Steven Hopman

Het meeste Nederlandse spoorwegmaterieel maakt trouw de kilometers binnen de eigen landsgrenzen. Toch wordt de grens wel eens gepasseerd.
Het ene materieeltype doet dit meer dan het andere en komt meer Nederlands spoorwegmaterieel buiten de landsgrenzen dan men in eerste instantie misschien zou verwachten. En dit beperkt zich niet alleen tot de grensstations. Ook ver van de landsgrens verwijderd kan men Nederlands spoorwegmaterieel tegenkomen.
We beperken ons ditmaal tot West-Europa, al zal er ook een enkel uitstapje naar (Zuid)Oost Europa worden gemaakt.Vanavond kijken we naar bekend materieel, echter in een wat minder bekende omgeving.

Kongsvinger (N)