“Nederlands spoorwegmaterieel in het buitenland”

Beamer-fotopresentatie door Steven Hopman (Harderwijk)

Presentator Steven Hopman vertoont verrassende beelden over de inzet van Nederlands spoorwegmaterieel buiten de landgrens. Het meeste Nederlandse spoorwegmaterieel maakt trouw de kilometers binnen de eigen landsgrenzen.
Toch wordt ook de grens wel eens gepasseerd. Het ene materieeltype doet dit meer dat het andere, toch komt meer Nederlands spoorwegmaterieel buiten de landsgrenzen dan men in eerste instantie misschien zou verwachten.
En dit beperkt zich niet alleen tot de grensstations. Ook ver van de landsgrens verwijderd kan men Nederlands spoorwegmaterieel tegenkomen.
We beperken ons ditmaal tot West-Europa, al zal er ook een enkel uitstapje naar (Zuid)Oost-Europa worden gemaakt.
Vanavond kijken we naar bekend materieel, echter in een wat minder bekende omgeving.

De NSB heeft een tijdje een aantal 6400-en van de NS gehuurd totdat hun eigen bij MaK bestelde diesellocomotieven werden afgeleverd. Op de foto de NS 6437 met een houttrein in het grensstation Kongsvinger op 6 juni 1994 met links de SJ 1413. (foto:Steven Hopman)

In Olten zien we op 23 april 1992 rangeertractor Tm 361 van de SBB met een NS-schuifwandwagen type Hbis, gebouwd door Talbot.(foto: Steven Hopman).

NS ICR-rijtuigen werden in de jaren negentig o.a. gebruikt voor de Kerstmarkt-expressen naar Duitse steden. Op 11 december 1993 zien we het materieel van de Kerstmarkt-expres uit Harderwijk voor het seinhuis van Münster Hbf. (foto: Steven Hopman).