Nederlands spoorwegmaterieel in het buitenland

Beamerpresentatie door Steven Hopman

Het meeste Nederlandse spoorwegmaterieel maakt trouw de kilometers binnen de eigen landsgrenzen. Toch wordt ook de grens wel eens gepasseerd. Het ene materieeltype doet dit meer dan het andere, maar er komt meer Nederlands materieel buiten de landsgrenzen dan men in eerste instantie misschien zou verwachten. En dat beperkt zich niet alleen tot de grensstations. Ook ver van onze grenzen vandaan kan men Nederlands materieel tegenkomen. We beperken ons ditmaal tot West-Europa, al zal er ook een enkel uitstapje naar (Zuid-)Oost-Europa worden gemaakt. Vanavond kijken we dus naar bekend materieel, echter in een wat minder bekende omgeving.

NS 6437 met houttrein in Kongsvinger, Noorwegen