Naoorlogs Nederlands militair vervoer

Presentatie door Cees Pols

Een beeld van het naoorlogse Nederlands militair vervoer per spoor

Na het grote Russische ongeluk in Oekraïne is er weer een sterke toename te zien van militair vervoer via het spoor door Nederland en van het overtollig materieel uit Nederlandse MOB-complexen in de richting van Polen en de Baltische staten. Nu is er vanaf het ontstaan van de spoorwegen in het verleden al een grote militaire belangstelling geweest voor de spoorwegen om troepen en materieel op een betrekkelijk snelle manier te kunnen vervoeren en dit fenomeen heeft zich tot op de huidige dag weten te handhaven. Natuurlijk vindt er ook vervoer over de weg en door de lucht plaats, maar in volume is vervoer via de rails het meest efficiënt.

Veel van onze NVBS-leden hebben gezien hun leeftijd de dienstplicht aan den lijve meegemaakt en kunnen daar soms nog mooie (sappige) verhalen over vertellen. En als er op oefening werd gegaan richting Duitsland en voor de nog oudere leden richting Frankrijk (La Courtine) was er altijd wel een station in de buurt om vandaar de reis te beginnen.

Sommigen werden ook naar Duitsland gestuurd, al dan niet vrijwillig verplicht, om daar hun vaderland te dienen en daar direct deelnemer te worden van de Koude Oorlog om zo het Rode Gevaar te bezweren.

Op verlof, 1960.

In de presentatie wordt in een tijdsbeeld uitleg gegeven wat er zich achter de schermen afspeelde bij de NS en Defensie om de militaire treinen te laten rijden. Voor diegenen die het niet hebben meegemaakt een inkijk om te zien wat voor ontbering het is geweest en voor diegenen (dienstplichtig huzaar/ kanonnier/soldaat) die het wel hebben meegemaakt is het misschien een beeld van herinnering en om te zien wat 16-18 maanden dienstplicht betekende om militair te zijn geweest.

Op verlof. Station Wolfheze. Foto: Cees Pols