Motorlocomotieven op Nederlandse raccordimenten en industriespoor

Een beamerprogramma van Henk Kolkman

Medio 2008 verscheen zijn boek over dit onderwerp. Vanavond laat de auteur zien door welke bijzondere ontmoetingen hij tot zijn specialisatie is gekomen en om daar een boek over te schrijven. Aan diverse bedrijven met industriespoor kon een bezoek worden gebracht. Bij bedrijfsarchieven, verenigingen en hobbyisten werden bijzondere fotoverzamelingen ingezien. Vanavond zal een selectie uit al deze foto's getoond worden. Ook industriële stoomtractie en industrieel smalspoor komen aan de orde. Tot slot volgt een fotoverslag van een speciale treinrit waarmee het boek gepresenteerd werd.