Motorlocomotieven op Nederlandse raccordementen en industriespoor

Beamerprogramma door Henk Kolkman.

Medio 2008 verscheen het boek met bovengenoemde titel. Vanavond laat de auteur zien door welke bijzondere ontmoetingen hij tot zijn specialisatie is gekomen, hoe hij er toe gebracht is om daar een boek over te gaan schrijven en hoe er een uitgever gevonden werd. Daarna gingen er vele deuren open. Aan diverse bedrijven met industriespoor kon een bezoek worden gebracht. Bij bedrijfsarchieven, oudheidkundige verenigingen en hobbyisten konden bijzondere fotoverzamelingen worden ingezien.
Vanavond zullen foto’s uit deze verzamelingen getoond worden, ook en vooral wanneer ze niet onder de subtitel van het boek vallen. Industriële stoomtractie en industrieel smalspoor komen ook aan de orde.
Tot slot volgt een fotoverslag van de speciale treinrit (uiteraard met een industrieloc als tractie) waarmee het boek gepresenteerd werd.

O&Kfoto Henk Kolkman