Moderne bovenleiding 1966-2022

Presentatie door Jan Tromp

In een set voordrachten is de historie van de bovenleiding in Nederland tot ongeveer 1966 behandeld. In deze voordracht wordt de draad weer opgepakt en de ontwikkeling van de bovenleiding in Nederland vanaf 1966 tot op heden gepresenteerd. Begonnen wordt met een kort overzicht van de ontwikkelingen bij de bovenleiding in de periode 1938 tot 1966 en een beschrijving van de huidige in Nederland toegepaste bovenleidingsystemen. Hierna komt de constructie aan bod, met onder meer funderingen, masten en kettingwerk, gevolgd door de wijze van aanleg en onderhoud, met de daarbij gebruikte machines. Daarna een bescheiden uitstapje naar het buitenland.

Delft, 2010. Foto: Jan Tromp.