Met de ‘P’ van Parkeisenbahn

Een dia- en filmprogramma van Peter Doove

In Dresden was in 1950 een tentoonstellingsspoorbaan zo in trek, dat die in het volgende seizoen een permanent karakter kreeg. Een grote rol was er weggelegd voor enthousiaste kinderen, de Pioniere, die bij de exploitatie van het spoorwegbedrijf meehielpen. Aan de Pionier organisatie werd je als jongere in de DDR geacht deel te nemen. Meedoen bij een Pionier-eisenbahn was een mogelijkheid. In veel steden werd in het kader van burgerschap, in bedrijfsverband en na de gewone werkdag aan de bouw van zo’n kinderspoorweg gewerkt. Men volgde bij uniform en beveiliging de Deutsche Reichsbahn. Na de Wende verminderde de belangstelling, maar er bleven kinderen die zich tot het “spelen met echte treinen” voelden aangetrokken. De “P” van Pioniereisenbahn werd de “P” van Parkeisenbahn. Die letter hoefde op materieel en uniform niet te worden gewijzigd.
Bij de voormalige Pioniereisenbahnen die nog bestaan gaan we een kijkje nemen. We beginnen met een overzicht van ontstaan en ontwikkeling van alle Pioniereisenbahnen die er in de DDR waren. En van wat er na de Wende nog te zien is. Daarna volgt in twee films een samenvatting van de opnamen die ik tussen 2009 en 2018 bij de Parkeisenbahnen maakte. Daarin beelden uit Halle(Saale), Leipzig, Dresden, Görlitz, Gera, Chemnitz, Cottbus, Berlijn en Bernburg. Alleen de Parkeisenbahn Vatterode moet het nog zonder bewegende beelden doen.