Last steam of British Rail

door Leo de Jong

In 1948 werden de Engelse spoorwegen genationaliseerd tot British Railways. BR nam zo’n 20.000 stoomlocs over en bouwde tot 1960 er nog ruim 2500 bij. In 1968 waren alle stoomlocs vervangen door een allegaartje van diesellocs en dieselsneltreinstellen. In deze beamerpresentatie gaat Leo de Jong in op de stoomlocs die in de laatste 10 jaar dienst deden bij BR, tegen de achtergrond van een sterk krimpend spoorwegnet.