"Langs Nederlandse rails"

Wim Dautzenberg

Als afsluiting van het seizoen dia′s van diverse spoorse onderwerpen uit Nederland.