Kris kras door België, 30 jaar geleden

Een diapresentatie van Marius Broos.

Rond 1980 waren in België slechts enkele hoofdlijnen conform het elektrificatieplan uit de jaren vijftig onder de draad gebracht. Na de ontstoming in de jaren zestig was de dieseltractie heer en meester op grote delen in het land, niet alleen in Vlaanderen, in Limburg of in de Ardennen, maar ook op lijnen als Brussel – Doornik en Brussel – Kortrijk. De nieuwe elektrificaties in de jaren tachtig en het IC-IR plan in 1984 zouden in het spoorweglandschap grote veranderingen teweeg brengen. Vele zijlijnen kenden al gauw alleen maar treinstellen en vele kleine stations en haltes werden opgeheven. Weldra vielen ook de eerste slachtoffers onder de diesellocomotieven. Marius Broos heeft een groot aantal van zijn dia"s uit de jaren 1978-1982 gedigitaliseerd en geoptimaliseerd, zodat we vanavond kunnen genieten van plaatjes uit een inmiddels al ver weg lijkend verleden.