Klankbeeld railvervoer Amsterdam in het interbellum (1918-1940)

door Hans Vos en René van Lier

Railtheater Amsterdam presenteert – naar een idee van Aad de Wolf – een digitaal diaklankbeeld over het wel en wee van de Amsterdamse Gemeente Tram tussen de twee wereldoorlogen. Beelden van lijnennet en materieel, inclusief de eerste bussen, het vervoer over water, de Gooische Tram en de NZH worden aangevuld met geluidsopnamen van onder andere destijds bekende artiesten.
Er veranderde veel in het interbellum. De spoorwegen vierden in 1939 hun eeuwfeest en bouwden aan het spoor in Amsterdam-Oost. De luchtvaart maakte snel vervoer naar Nederlandsch-Indië mogelijk. Naast railvervoer krijgt ook het dagelijks leven in de stad veel aandacht, met beelden van huisvesting, politiek, handel en nijverheid, het Koninklijk Huis en sport. De crisisjaren, gekenmerkt door woningnood, oproer en de uitvoering van het ‘Boschplan’, werden gevolgd door de Duitse bezetting. Het programma biedt voor elk wat wils en is ook zeer geschikt voor wie niet speciaal in het openbaar vervoer is geïnteresseerd. Neemt u dus gerust vrouw, vriend(in) en/of buren mee!

Op het Rokin heeft de tram het in de jaren ′30 nog voor het zeggen. (Foto: RTA)