(Nederlandse) klassieke beveiliging op Java

Presentatie door Peter-Paul van Birgelen

In de zomer van 2019 werd het Indonesische eiland Java bezocht met als doel het in beeld brengen van de hier nog altijd op grote schaal aanwezige en in dienst zijnde, in Nederland vervaardigde klassieke spoorwegbeveiliging. Gedurende twee weken werden bij een reis van west naar oost over het eiland maar liefst 38 seinhuizen bezocht.

In deze presentatie wordt ruim stilgestaan bij de verscheidene seintechnische aspecten, zoals de diverse typen bedieningstoestellen en hun werking, het seinstelsel en de blok- en overwegbeveiliging, waarbij ook regelmatig de link zal worden gelegd met de klassieke beveiliging zoals deze in Nederland te vinden was. Al snel wanen we ons heel wat jaren terug in de tijd, maar spreken we toch echt over anno nu!

Tussendoor is er ook ruimte voor de prachtige omgeving, de Indonesische gastvrijheid en cultuur, maken we nog een klein uitstapje naar stoomtractie in het spoorwegmuseum en nemen we een kijkje in een van de – destijds – laatste nog in dienst zijnde suikerraffinaderijen vol met stoommachines van Nederlandse makelij. Kortom: genoeg te bespreken en te bekijken en het belooft dan ook een goedgevulde avond te worden!