Jaaroverzicht Nederland eo 2009

Een traditie moet in ere gehouden worden. Daarom ook nu op deze avond een jaaroverzicht van het spoorse gebeuren in Nederland en omstreken. Peter Collet heeft ook nu weer uit de dia's van de leden een interessante keuze gemaakt. Om de digitaal ingestelde leden ook aan bod te laten komen is uit hun aangeleverd materiaal eveneens een interessante keuze gemaakt.

Dat alles zal de revue passeren tijdens een dia- en beamerpresentatie.