Inzet van Nederlands spoorwegmaterieel buiten de landgrens

Door Steven Hopman

It Koartling Buitenpost, aanvang 20:00
Het meeste Nederlandse spoorwegmaterieel maakt trouw de kilometers binnen de eigen landsgrenzen. Toch wordt ook de grens wel eens gepasseerd. Het ene materieeltype doet dit meer dat het andere, toch komt meer Nederlands spoorwegmaterieel buiten de landsgrenzen dan men in eerste instantie misschien zou verwachten. En dit beperkt zich niet alleen tot de grensstations. Ook ver van de landsgrens verwijderd kan men Nederlands spoorwegmaterieel tegenkomen. We beperken ons ditmaal tot West-Europa, al zal er ook een enkel uitstapje naar Oost-Europa worden gemaakt.
Vanavond kijken we naar bekend materieel, echter in een wat minder bekende omgeving.
Let op: een avondbijeenkomst. We stoppen uiterlijk om 22:30, aansluitend gaan er treinen richting Leeuwarden en Groningen om 22:45. Het is slechts 4 minuten lopen naar de trein.