Historisch overzicht 45 jaar NVBS NHN-excursies

Uw eigen inbreng gepresenteerd door Frans van Sabben

In 2019 heeft het bestuur gevraagd digitale foto’s van excursies – georganiseerd in de afgelopen 45 jaar door de afdeling NVBS Noord‐Holland Noord – met ons te delen, zodat daarvan een chronologisch overzicht gemaakt kon worden. Het aantal ingezonden foto’s en soms zelfs stukjes film was overweldigend. Per excursie zijn van de beste foto’s een PowerPointpresentatie gemaakt, die we als bestuur presenteren, maar waar jullie zelf als leden het commentaar voor mogen verzorgen.

Het totaal aantal excursies en foto’s is te veel voor één avond, zodat dit jaar deel 1 gepresenteerd wordt en volgend jaar een deel 2.