Het werk van ProRail

Een presentatie van Udo Hermann

Onderwerpen die in deze presentatie aan de orde komen zijn:
– Verbetering van de prestatie van de infra in de Achterhoek
– Hoe heeft ProRail haar onderhoud georganiseerd
– Hoe borgen wij de veilige berijdbaarheid van het spoor
– Hoe gaat ProRail om met calamiteiten en ongelukken op het spoor (bijv.
  ICEbotsing met goederentrein bij Zevenaar een aantal jaren geleden)