Het spoor tussen Leeuwarden en Heerenveen

Een beamerpresentatie door Hans Elzinga

Een fotoreis met verhalen van een bijna jubilerend spoortraject. Toen in 1868 de eerste Akkrumers op de trein konden stappen, was dat niet echt vooruitstrevend te noemen, de allereerste trein in Nederland kreeg immers 30 jaar eerder al het vertreksignaal. Toch waren we nu wel eens de Groningers voor, want die konden pas in 1870 naar het westen reizen. Zo snel als in de anderhalve eeuw die volgde, het comfort, de frequentie en snelheid van het treinreizen verbeterde, nam de spoorwegromantiek af. Kom die romantiek maar opsnuiven tijdens deze middag.

Akkrum 1960 met oud station en los- en laadplaats. Foto (zo goed als zeker) van de bekende spoorliefhebber Klaas Okkinga, die ook nog in het programma voorkomt omdat hij lang in Akkrum woonde, en ook een belangrijke functie bekleedde bij de UTD-fabriek ter plaatse.

Akkrum 2015, met huidig station en ongebruikelijk materieel met sandite-installatie voor het stroef maken van de rails. Foto van de presentator zelf.