Het IJzeren Paard

Ton Pruissen

13:30 uur te Meppel (Trias Kerkelijk Centrum, Groenmarktstraat 4, 7941 KS).

Zullen robots ooit de plaats van de mens innemen? Deze vraag is achterhaald, want wij hebben al ruim 200 jaar geleden een levend wezen gemaakt: het IJzeren Paard – de Stoomlocomotief.
In de film “Vrolijke Smalspoor-Potpourri” zien we stoompaarden dansen op muziek, en in “Bittersweet Steam” huilen zij als het einde nabij is. Net als mensen. Even ten noorden van Osnabrück, bij de “Rollbahn”, beeft de aarde. Komt er een dino, zijn we in Jurassic Park? Nee, achter ons nadert een goederentrein en voor ons komt de Holland-Scaninavië Expres. Beide treinen worden met woeste kracht voortgesleurd door een onvermoeibaar IJzeren Paard. Polen: de stoomversie van de Galapagos-eilanden. Wat een soortenrijkdom!
De presentator van deze middag, Ton Pruissen, heeft de motoriek van een telegraafpaal. Hij compenseert dit in “Deep Purple Steam” waarin de IJzeren Paarden dansen op rockmuziek.

Illustratie