Het Haagse Spuikwartier en Forum-gebied, vroeger en nu

Dia presentatie: Han Vader

Wij hebben allemaal kennis kunnen nemen van de enorme veranderingen in dit gebied. Waar op het Spuiplein nu het muziektheater staat was eertijds een haven en daarna een standplaats van interlokale trams. De presentator gaat terug naar de tijd, dat de Kalvermarkt nog een pleintje was, waar geen tram door kon.
Er wordt zeer ver in de tijd teruggegaan in de geschiedenis van het Haagse centrum, waarbij latere doorbraken uitvoerig aandacht krijgen. In het bijzonder wordt gekeken naar het ontstaan van de Grote Marktstraat, het resultaat van ingewikkelde gemeentelijke beslissingen. Er moesten diverse onteigeningen gerealiseerd worden.
Er worden diverse dia’s vertoond van situaties in het verleden en diezelfde situaties in het heden.
Maar we nemen een aanloop op de Laan van
NOI in 1976, toen nog net niet het tramviaduct in gebruik genomen was. Van daar gaan we via de Herengracht naar de Kalvermarkt.
Natuurlijk zijn er veel PCC’s te zien.