"Guilty tickets / Schuldige kaartjes"

Een presentatie verzorgd door Marco Moerland.

Uit tramkaartjes valt vaak meer over de geschiedenis en politieke ontwikkelingen van een stad of land af te lezen dan men zich in eerste instantie realiseert. Vooral de invloed van totalitaire regimes heeft op plaatsbewijzen duidelijke sporen achtergelaten.
Vanavond presenteert Marco Moerland aan de hand van plaatsbewijzen de ontwikkelingen in Europa. De geschiedkundige tijdreis start aan het begin van het Interbellum en loopt tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen Europa werd herverdeeld. Het zwaartepunt ligt op Duitse tramkaartjes, maar er komt op deze avond ook een groot aantal interessante en zeldzame plaatsbewijzen en afbeeldingen uit andere Europese landen aan bod, waaronder Nederland.