Guilty tickets

Een presentatie van Marco Moerland

Aan de hand van tramkaartjes valt vaak veel van de geschiedenis en de politieke ontwikkelingen af te lezen. Vooral de invloed van totalitaire regimes heeft op de plaatsbewijzen duidelijke sporen achtergelaten. Vanavond volgen we aan de hand van plaatsbewijzen de ontwikkelingen in Europa. Tramkaartjes uit Italië tonen de opkomst van het fascisme. Het zwaartepunt ligt op Duitse tramkaartjes maar er zal op deze avond ook een grote hoeveelheid interessante en zeldzame plaatsbewijzen en afbeeldingen uit andere landen, waaronder Nederland te zien zijn.