Guilty tickets

Presentatie door Marco Moerland

Van tramkaartjes valt vaak meer van de geschiedenis en politieke ontwikkeling af te lezen dan men zich in eerste instantie zal realiseren. Vooral de invloed van totalitaire regimes heeft op de plaatsbewijzen duidelijke sporen achter gelaten. We volgen aan de hand van plaatsbewijzen de ontwikkelingen in Europa. We starten na WO I en we volgen de geschiedenis tot aan het eind van WO II, toen Europa werd herverdeeld. Tramkaartjes uit Italië tonen de opkomst van het fascisme. Het zwaartepunt ligt op Duitse tramkaartjes maar er zal op deze avond ook een grote hoeveelheid plaatsbewijzen uit andere Europese landen, waaronder Nederland getoond en besproken worden.

Maandkaart uit 1942 voor de tram in Winnipeg, Canada.Verz.: Marco Moerland