GOLS in het land van Grolsch

Een presentatie van Evert Heusinkveld

De wet van de 9den Augustus 1878 omtrent de regeling van de dienst en het gebruik der lokaalspoorwegen maakte het mogelijk eenvoudige spoorlijnen aan te leggen in streken waar de verwachte vervoersomvang te gering was om de aanleg van een hoofdspoorweg te rechtvaardigen. Van 1884 af werd begonnen met de aanleg van een net van lokaalspoorwegen in Twente en de Achterhoek. Deze spoorlijnen werden geëxploiteerd door de HSM. Met behulp van historische afbeeldingen zal een beeld geschetst worden van de lijnen van de GOLS, de EO, de NH, de DV en de AEE.