Goederenvervoer per spoor in Nederland

Een diapresentatie van Gerrit Nieuwenhuis

In de afgelopen jaren is het goederenvervoer per spoor in Nederland sterk veranderd. Ruim 40 jaar geleden werd het goederenvervoer bepaald door honderden laad- en losplaatsen en een aantal rangeerterreinen. Alleen NS reed in die jaren met goederentreinen door Nederland. Nu zijn er bijna geen laad- en losplaatsen meer, rijden 15 spoorwegmaatschappijen door ons land, hebben we de Betuweroute en het vervoer is verdubbeld. Het goederenvervoer is ook veel meer dan vroeger geconcentreerd op de havens. Vanavond de historische ontwikkeling in het goederenvervoer, verschillende productievormen en de tractiemiddelen.