Goederenvervoer per spoor in Nederland

Een Powerpointpresentatie van Gerrit Nieuwenhuis

In de afgelopen jaren is het goederenvervoer per spoor sterk veranderd. Ruim 40 jaar geleden werd het goederenvervoer bepaald door honderden laad- en losplaatsen en een aantal rangeerterreinen. Alleen NS reed in die jaren met goederentreinen door Nederland. Nu zijn er bijna geen laad- en losplaatsen meer, rijden 12 spoorwegmaatschappijen door ons land, hebben we de Betuweroute en het vervoer is in veertig jaren verdubbeld. In de lezing van vanavond wordt ingegaan op de historische ontwikkeling, op de verschillende productievormen en op de tractiemiddelen.