GEWIJZIGD PROGRAMMA: Spoorwegontwikkelingen in en om Breda

door Marius Broos

Onder de titel “Beter laat dan nooit” verscheen in 2005 een boekje met als ondertitel “150 jaar spoorwegen in en om Breda.” De hoofdtitel sloeg op het feit dat in 2005 gedacht werd dat binnen enkele jaren vanuit Breda een rechtstreekse trein naar Antwerpen zou rijden, iets dat sommige burgers misschien al anderhalve eeuw lang hadden gehoopt, maar nooit zagen gebeuren.

In 1852 viel het besluit om Antwerpen een tweede spoorwegverbinding met Duitsland te geven voor het goederenvervoer, in de richting van Hamburg. En wel via Roosendaal (met een zijtak naar Breda), Moerdijk, Rotterdam, Utrecht en Arnhem. Overigens had Antwerpen sinds 1843 al een lijn via Mechelen, Leuven en Luik naar Aken, maar de dienstverlening was niet naar haar zin.

Bijna anderhalve eeuw later nam de Nederlandse regering het besluit om Amsterdam en Schiphol een goede treinverbinding te geven met Brussel en Parijs. Maar Breda komt hierin niet voor als stopplaats, zodat aansluitingen op de HSL de stad zullen laten functioneren als toegangspoort tot Noord-Brabant. Inmiddels is men in Breda wel wat ontnuchterd, na het Fyra-debacle en haar vervanger Intercity-Direct.

Tussen deze twee mijlpalen, waarbij Breda steeds geen echte rol van betekenis kreeg toebedeeld, speelt zich het verhaal van Marius Broos af over de ontwikkeling van het Bredase spoorwegstation en dit aan de hand van menig historisch plaatje.