Geschiedenis over de Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij

Presentatie: Hans van Lith

Merkwaardig genoeg is over de Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij – een groot railbedrijf in de Randstad! – heel weinig gepubliceerd. Dit in tegenstelling tot de Blauwe Tram of de RTM!
Onze presentator kwam als jongen heel vaak bij de W.S.M. en maakte er zijn eerste (box)foto’s. Hij vertelt over de railgeschiedenis van deze onderneming – opgericht in 1881 – die zo nauw samenhing met de ontwikkelingen in de tuinbouw in het Westland.
Ook de W.S.M. (stoom)tram moest het tenslotte afleggen tegen de autobusconcurrentie en uiteindelijk in 1970 ook tegen de vrachtauto.
Behalve de W.S.M. kende het Westland echter nog een railverbinding: de werkspoorlijn van het Hoogheemraadschap van Delfland. Ook die zal de revue passeren.
En wat brengt de toekomst? Een ’Westlandrail’ zoals de RandstadRail? Daarop moet de politiek een antwoord geven.

Loosduinen, station van de Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij, ca 1910Prentbriefkaart