ERTMS-beveiliging

Arco Sierts

De spoorwegbeveiliging is in een nieuwe fase terechtgekomen, waarbij de bekende seinen langs het spoor langzaam maar zeker plaatsmaken voor cabinesignalering op basis van ict. ERTMS is de Europese standaard om dit grensoverschrijdend mogelijk te maken. Door alle moderne technologie dreigt men soms over het hoofd te zien waar het in de kern om gaat: het veilig en economisch regelen van het treinverkeer. In 2007 en 2009 publiceerden Arco Sierts en Jaap van den Top in Op de Rails een artikelenreeks over dit onderwerp. In de presentatie van vanavond houdt Arco Sierts een kritische beschouwing van de huidige stand van zaken rond ERTMS, waarbij met name aandacht wordt besteed aan de praktische en menselijke knelpunten waar men bij grote veranderingen onvermijdelijk tegenaan loopt. Want niet alleen machinisten zijn mensen: ingenieurs, ongevalsonderzoekers en toezichthouders zien ook wel eens wat over het hoofd. Dit levert ook een onverwacht nieuw perspectief op de treinramp bij Harmelen op, en wat we hier nu nog van kunnen leren.

De Betuweroute is een van de eerste Nederlandse spoorlijnen met ERTMS. (foto: © Cock Koelewijn).